Fejlesztő pedagógiai ellátás


Célja: a tanulási nehézségekkel küzdő gyermek fejlesztő célú foglalkoztatása a szülő és a pedagógus bevonásával. A feladatot gyógypedagógus végzettséggel rendelkező szakemberek látják el.

Feladatai:

  • Pedagógiai problémákban segítségnyújtás együttműködve a szülővel és a gyermek nevelő-oktatói, pedagógusi közösségével.
  • A tanulási nehézséggel küzdő gyermek/tanuló ellátása, terápiás fejlesztése.
  • Az iskolai életmódra való felkészítés terápiás formában.

 

A szülő/gondviselő szerepe a gyógypedagógiai – fejlesztőpedagógiai ellátásban:


    A szülő a szűrővizsgálatok, az iskolaérettségi és a diagnosztikai vizsgálatok elvégzése után szembesül először hivatalosan gyermeke problémájával. A képességbeli elmaradások, a tanulást megnehezítő tanulási zavarok, esetleg a fogyatékosság gyanújának elfogadása mindig nehéz a gyermek közvetlen hozzátartozóinak. Igen erős tiltakozást és ellenérzést válthat ki az eredményt közlő szakemberrel, a vizsgálatot végző intézménnyel szemben. Ezért nagyon fontos a megfelelő empátia, a kapott eredmények részletesebb magyarázata, a pozitív eredmények és a fejleszthetőség hangsúlyozása, a szülő tájékoztatása a fejlesztés elmaradásának következményeiről.

    Nagyon fontos, hogy a szülő el tudja fogadni gyermeke problémáját, motivált legyen a probléma megoldásában, és aktívan közreműködjön a fejlesztő terápia során. Ezért a szülő minden alkalommal részt vehet a fejlesztő foglalkozásokon, gyermekével aktívan foglalkozhat a gyógypedagógus irányításával (pl. testséma ismeret fejlesztése). Ez egyben a szülő gyermekkel kapcsolatos attitűdjét is pozitívan befolyásolja, gyakran az anya/szülő – gyermek kapcsolat javulását is eredményezi. Az is előfordul, hogy a szociális vagy egyéb hátrányok következményeként a szülő nem tud megfelelően foglalkozni gyermekével. A terápiás alkalmak arra is megfelelőek, hogy a szülő felfedezze mennyire fontos, hogy ő maga is foglalkozzon a gyermekkel és elsajátíthassa a játékos kapcsolatteremtés és együttlétek kialakításának módjait.

      A terápiát végző szakember rendszeresen tájékoztatja szóban a szülőt a gyermek állapotáról, fejlődéséről.

    Amennyiben a fejlesztő terápia az óvodában ill. iskolában zajlik a szülővel való kapcsolattartás rendszerint szülőértekezletek, üzenő füzet útján történik, valamint a szülő ebben az esetben is bármikor részt vehet a foglalkozásokon, nyílt terápiás órákon.

 

Mai névnap

2020, november 29 - 02:03, Taksony

Képgaléria

Mobil Alkalmazás