Jelenlegi hely

Címlap » Történetünk

 

Történetünk


Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város oktatási struktúrája folyamatosan változik, így változik ebben a struktúrában intézményünk helye és szerepe. A város példaértékű szociális ellátó intézményháló kialakításával igyekszik segíteni a családok életszínvonalának megőrzését. A családok helyzetének, megélhetési körülményeinek változása a gyermeknevelés feltételeire is kihat. A probléma az iskolai nevelésre is egyre nagyobb felelősséget hárít. Az iskolák, át kell, hogy vállalják a kiesett családi szocializációs funkciók pótlását, korrekciós és időnként terápiás feladatot is el kell látniuk. Egyre gyakrabban kerülnek olyan problémákkal szembe, mely túlmutat kompetenciájukon és felkészültségükön. Intézményünk feladata e folyamatban az oktatási intézmények segítése.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 1997-ben, szeptember 01-i hatállyal hozott határozatot a Nevelési Tanácsadó és Logopédia intézményének létrehozásáról. Nevelési tanácsadás feladatellátás korábban megbízott, óraadó kollégák közreműködésével történt, autonóm szervezeti formában ez időponttól működik. A határozat értelmében az intézményhez csatolták a logopédiai szakszolgálati feladatot is, melyet korábban a Nagy Sándor Utcai Általános Iskola látott el. A feladatellátás a következő tanévben pedagógiai szakértéssel, szakmai szolgáltatással és a gyógytestnevelés megszervezésével bővült. 2006-tól utazó gyógypedagógus szolgáltatás is működött. 2002-ben egy átszervezés keretében a Kagylóhéj Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Központ intézményével integrálták és a közös igazgatású intézmény egységévé vált a Nevelési Tanácsadó.

2007. július 01-vel a Nevelési Tanácsadó újabb átszervezés részesévé vált. és az Aranyossy Ágoston Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Intézmény struktúrájába tagolódott be.

Az EGYMI létrehozásának előzményei: 1998-ban az Országgyűlés elfogadta a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségének biztosításáról szóló XXVI. törvényt. E törvény különösen nagy jelentőséggel bíraz Európai Unióhoz való csatlakozás miatt jogharmonizáló megvalósulásához.A fogyatékos személyek habilitációjával, rehabilitációjával kapcsolatban a fentiek hatására újpedagógiai törekvések erősödtek meg, s igényelték részben a társadalomtól, részben agyógypedagógiai tevékenységrendszerben érintettekről a szemléletváltozást, az integráltnevelésben való részvételt.

Az egyik legjelentősebb vívmánya a Közoktatási törvénynek, hogy lehetőséget ad az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény /EGYMI/ létrehozására (33.§ 12. pont). Ezen intézmény az integráló nevelés, oktatás elősegítése érdekében jöhet létre, elláthatja céljaival összhangban a 34.§- a), b), e), g), és h) pontjában felsorolt pedagógiai szakszolgálat feladatait, 36.§- a (2) bekezdésének b)- e) és g) pontjában felsorolt pedagógiai- szakmai szolgáltatás feladatait.

A Közoktatási törvénnyel összhangban hozta létre Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése/ 387/2007. (06. 07) Kgy.h./az EGYMI- t, azzal a céllal, hogy a kistérség közoktatási intézményeinek segítséget nyújtson az együttnevelés és az esélyegyenlőség megvalósításában.

2011.szeptember 1.-vel az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó kistérségi fenntartásban folytatja működését, a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ intézményegységeként. 

2013.január 1-én létrejött a Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat, mely a 2011. évi CXC. törvénya nemzeti köznevelésről rendelkezéseinek értelmében a Hódmezővásárhelyi Járási Tankerület területén ellátja a pedagógiai szakszolgálati feladatokat. 

Mai névnap

2021, július 23 - 16:49, Lenke

Képgaléria

Mobil Alkalmazás