Utazó gyógypedagógus hálózat

A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása történhet külön, az e célra létrehozott speciális gyógypedagógiai intézményben szegregáltan, vagy a többi gyermekkel, tanulóval együtt, integráltan. 

 

Mit jelent a sajátos nevelési igény?


Ezt a többször módosított közoktatásról szóló 2011. évi CXC. Köznevelési Törvény pontosan megfogalmazza: sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

 

Az ellátás célcsoportja


Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodás kortól középfokú oktatásig látjuk el, kiknek ellátási jogosultságát a szakértői és rehabilitációs bizottságok határozzák meg.

A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították.

A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló eredményes fejlesztése érdekében csak olyan oktatási intézménybe íratható be, amely rendelkezik a neveléséhez-, oktatásához szükséges feltételekkel.

A különleges gondozást a szakértői és rehabilitációs bizottságok szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani az integráló intézménynek.

 

Az utazó gyógypedagógiai hálózatunk célja a habilitáció.


Az integrált ellátásban résztvevő intézmények részére segítségnyújtás az együttnevelés megvalósításában, az esélyegyenlőség biztosításában.


Tevékenységi körünk


  • tanulói diagnózisok pedagógiai szempontú értelmezése, annak ismeretében egyéni fejlesztési tervek, - eljárások kidolgozása
  • javaslat további vizsgálatokra
  • fejlesztés-egyéni és kiscsoportos keretben
  • prevenciós tevékenység
  • komplex gyógypedagógiai fejlesztés
  • terápiás foglalkozások
  • integráló pedagógusok szakmai, módszertani segítése tanácsadás
  • együttműködés szülőkkel, társadalmi partnerekkel, más szakemberekkel.

Mai névnap

2021, július 23 - 18:11, Lenke

Képgaléria

Mobil Alkalmazás