Pszichológiai ellátásAz intézmény pszichológus kollégáinak feladata:

·         a gyermekek tanulási, magatartási problémái okának feltárása,

·         diagnózismegállapítása

·         szakvélemény készítés

·         a probléma jellegének megfelelő terápiás ellátás


A nevelési tanácsadóba jelentkező gyermekeket, pszichológus kolléga fogadja, anamnézis felvétele és diagnosztikus vizsgálatai alapján dönti el egyéb szakember bevonását.
A tanulási nehézségek vizsgálatát gyógypedagógus kolléga segítségével végezzük,a diagnózist a két szakember közösen alkotja meg.


A gyermek érzelmi-, magatartásproblémáinak rendezése érdekében tanácsadást vagy pszichoterápiát kezdeményezünk. A gyermekek és szüleik számára pszichológus kollégáink egyéni, család- és csoportos terápiás lehetőséget biztosítanak. A terápiák célja a gyermek érzelmi stabilitásának, alkalmazkodó- és teljesítőképességének növelése, a szülő-gyermek kommunikáció és kötődés erősítése.


Egyéni terápiák: A pszichológus kétszemélyes helyzetben dolgozik a gyermekkel, az elért eredményekről, vagy a felmerülő gondokról alkalmanként beszélget a szülővel. Fontos a szülő megnyerése, elkötelezetté válása és a terápiában való aktív részvétele.

Gyermekterápia: A gyermekkel folyó terápia legfontosabb eszközei közé tartozik a rajz és a játék. Mindkét tevékenységi forma alkalmas a gyermek fejlettségi állapotának, érzelmi állapotának feltárására, konfliktusainak felderítésére. A rajzolás és a játék segíti a gyermek és a szakember kapcsolatteremtését, de a gyermeket foglalkoztató problémák kreatív feldolgozását, a feszültség csökkenését is.


Csoportos terápiák: A pszichológus a gyerekek vagy a szülők csoportjával foglalkozik. Egy csoport általában 7-15 főt foglal magába. Többségében kettős vezetéssel folynak. Önismereti ill. tematikus keretekben működhetnek.


Családterápia: A gyermekek tüneteinek rendezése érdekében gyakran szükség van az egész család bevonására. A gyermek problémáit gyakran a családi struktúra és működési mód termeli ki, ill. tartja fenn. Eredményes változás ezért csak az egész családi rendszer működését célzó beavatkozástól várható. A terápiás üléseket kettős vezetéssel folytatjuk.

Terápiák időtartama: A terápiás folyamat 4-5 ülésszámot igényel, de szükség szerint, ennél hosszabb, gyakran az egész tanévet átívelő kapcsolattartásra is van mód. Egy-egy terápiás ülés időtartama 45 perc, a családterápiás ülések 90 percesek. Az ülésszámok közötti eltelt idő a probléma függvényében változik, az egyéni terápiák esetében hetente/kéthetente, a családterápiák esetében 2-3 hetente találkozunk. Gyámhatósági szakvélemény készítéséhez 2-3 órás családi vizsgálatok is előirányozhatók. Az esetek nagy számában a szülővel való konzultáció, a nevelési helyzetek átbeszélése, tanácsadás is elegendőnek mutatkozik a szülők támogatásához. Az iskolai nehézségek, alkalmazkodási problémák rendezésébe szükség szerint, a gyermeket tanító pedagógust is bevonjuk. 

A kapcsolatfelvétel:

Szakszolgálatunkat a gyermekek, szülők ill. a pedagógusok előzetes bejelentkezés alapján kereshetik fel. Időpontot személyesen vagy telefonon kérhetnek. Beutaló nem szükséges, de ha az iskola javaslatára tanulási nehézség azonosítása miatt keres meg bennünket a tanuló, minden esetben beszerezzük a szaktanárok írásos véleményét.


Kollégáink előjegyzett időpontban fogadják a klienseiket. Igyekszünk a várakozási időt minél rövidebbre csökkenteni. A szülők igényeihez igazodva fogadóóráink késő délutáni/esti időpontban is elérhetőek. Belső megállapodásunk értelmében a délelőtti vizsgálati időpontokat képességvizsgálatok, és gyámhatóság által elrendelt vizsgálatok számára és az iskolai konzultációk számára tartjuk fenn, ill. azoknak a szülőknek, akik számára a délelőtt is megszervezhető. A délutáni időpontra az iskolás gyerekek ellátását, a hosszabb terápiákat (családterápia) ütemezzük.

Mai névnap

2020, november 29 - 03:13, Taksony

Képgaléria

Mobil Alkalmazás