Jelenlegi hely

Címlap » Logopédiai ellátás

 

Logopédiai ellátás

 

Az Nkt. 18. § (2) bekezdés e) pontja szerinti logopédiai ellátás feladata a beszédindítás, a hang- beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia, a diszortográfia, a diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának megelőzése a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozáson.

 A logopédiai ellátás keretében el kell végezni az óvodai nevelésben részt vevő, ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének alapvizsgálatát, szűrését, és ennek eredménye alapján szükség szerint a gyermek további pedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatának kezdeményezését. Részletes logopédiai diagnosztikai vizsgálat és logopédiai vizsgálati vélemény alapján kell a gyermek további logopédiai ellátását megszervezni, ha az alapvizsgálat, szűrés eredményei alapján ez szükséges.

 A logopédiai ellátás egyéni foglalkozás, illetve legfeljebb hat gyermekből, tanulóból álló csoportfoglalkozás keretében szervezhető meg.

A logopédiai terápia minimális időkerete heti két alkalom, időtartamát – mely legfeljebb negyvenöt

A logopédiai ellátásban való részvétel a gyermek életkorától függetlenül, az annak szükségességét megállapító logopédiai vizsgálat alapján bármikor megkezdhető.

 

A logopédia meghatározása

A logopédia a beszédzavarok kutatásával, megelőzésével, diagnosztikájával, korrekciójával foglalkozó komplex tudomány. Az általános gyógypedagógia speciális ága.

Célja

A beszédhibák megelőzésével, továbbá a már kialakult beszédhibák és azok következményeként fellépett másodlagos elváltozások korrekciójával az ép beszéd kialakítása.

                                                              

A logopédiai terápia biztosítja a beszédhibás egyén személyiségének töretlen fejlődését, célkitűzéseinek megvalósulását, az optimális szocializációt.
Leghatékonyabb formája a megelőzés: a szülők, nevelők felvilágosítása, a veszélyeztetettek korai kiszűrése; előzetes fejlesztéssel az esetleges halmozódó beszédhibák megjelenésének kivédése.
A kezelés kiinduló pontja a vizsgálat.
A terápia a szakemberek összehangolt munkáját igényli. A beszédhiba javítás sikeressége érdekében elengedhetetlen a változatos módszerek és eszközök alkalmazása.

Az utógondozás lehetővé teszi, hogy a terápia befejezése után is figyelemmel kísérhessük a gyermek beszédállapotát.

 

 

A logopédiai tevékenység:

A terápia megválasztását a kóroki tényezők, a beszédhibás életkora, a logopédiai kórforma súlyossága, kiterjedése, az esetleges halmozott beszédsérülés, a terápia kezdetének időpontja,

a környezet, és az integráció lehetőségének érvényesítése alakítja.

 

 

A logopédus feladata:

 

·         ­Ellátási körzetébe tartozó gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének és állapotának szűrése.

·         Szükség esetén további vizsgálatok megszervezése;

·         A gyermek logopédiai ellátásának megtervezése, egyéni fejlesztési tervének elkészítése;

·         A gyermekek rendszeres fejlesztése;

·         A gyermek egész személyiségének pozitív befolyásolása;

·         A foglalkozások dokumentálása;

·         Kapcsolattartás a szülőkkel, a gyermek pedagógusaival, a gyermeket fogadó, kezelő más szakemberekkel.

                                   

Beszédzavarral, beszédhibával küzdő gyermekek/tanulók kezelése során a logopédus maga állapítja meg és szervezi meg a szükséges vizsgálatokat, és ezek lebonyolításában a szülőnek segítséget nyújt. A segítő szakemberekkel való kapcsolattartás alapján tanácsot tud adni a szülőnek, hogy hová forduljon, vagy a megfelelő szakemberrel maga is felveszi a kapcsolatot. Sok esetben nemcsak vizsgálat, hanem párhuzamos terápia vagy egyéb segítség miatt javasolja mások bevonását. Kezdeményezésére és irányításával a gyermek/tanuló intézményen kívüli szolgáltatásokat igényelhet. A gyermekek/tanulók egy része a közoktatási intézményen belül működő fejlesztéseken vehet részt.
Az iskolai tanév időtartamát tekintve a szorgalmi időszak első heteiben a logopédus a gyermekek/tanulók szűrését végzi és kialakítja a tanév munkarendjét.

A tanév végén történik meg a logopédiai kezelésben részesült gyermekek beszédállapotának minősítése.

                                                          

 

Az ellátottak köre:

A logopédiai ellátást igénylők köre azon gyermekekből, ill. gyermekcsoportokból tevődik össze, akiket a logopédiai szűrővizsgálat megállapítása alapján a logopédus terápiára irányít. Ezen kívül a logopédiai ellátás történhet a Szakértői Bizottság, egyéb szakemberek javaslata alapján, valamint a szülő kérésére.

                                                                                                           

 

Az ellátás színtere:

 

·        az óvodákban, iskolákban

·        pedagógiai szakszolgálat épületében (Hódmezővásárhely, Szék u.3.)

 

Munkaformák:

 

·        Egyéni terápia

·        Csoportterápia

 

Logopédiai terápiák:

·        A beszédészlelés és beszédmegértés zavara

·        Megkésett beszédfejlődés

·        Pöszeség

·        Orrhangzós beszéd

·        Beszédritmus zavara (dadogás, hadarás)

·        Diszfónia

·        Nyelvlökéses nyelés

·        Olvasás-, helyesírás- és számolás zavar megelőzése és kezelése

Mai névnap

2020, október 27 - 02:09, Szabina

Képgaléria

Mobil Alkalmazás