A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás


Az Nkt. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerinti gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás (a továbbiakban: korai fejlesztés és gondozás) feladata a komplex koragyermekkori intervenció és prevenció: az ellátásra való jogosultság megállapításának időpontjától kezdődően a gyermek fejlődésének elősegítése, a család kompetenciáinak erősítése, a gyermek és a család társadalmi inklúziójának támogatása. A korai fejlesztés és gondozás tevékenységei a komplex gyógypedagógiai fejlesztés, tanácsadás, a társas, a kommunikációs és nyelvi készségek fejlesztése, a mozgásfejlesztés és a pszichológiai segítségnyújtás.

A korai fejlesztés és gondozás megkezdésére a szakértői bizottság tesz javaslatot. A szakértői bizottság a tizennyolc hónapnál fiatalabb gyermek szakértői véleményét a gyermek külön vizsgálata nélkül, a gyermekneurológiai szakorvos által felállított diagnosztikai vélemény és terápiás javaslat alapján is elkészítheti.

Ha a gyermek bölcsődei nevelésben, gyermekotthoni ellátásban, fogyatékosok nappali intézményében, fogyatékosok ápoló-gondozó bentlakásos intézményében intézményi ellátásban részesül, a korai fejlesztést és gondozást – amennyiben a feladat ellátásához szükséges feltételek biztosítottak – az intézményben kell ellátni. A pedagógiai szakszolgálati intézmény a tanácsadást a szülőn kívül a feladatellátási hely adott gyermekkel foglalkozószakalkalmazottai részére is biztosítja.

 Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, akkor vehet részt korai fejlesztésben és gondozásban, ha a szakértői bizottság szakértő véleménye alapján nem kapcsolódhat be az óvodai nevelésbe.

A korai fejlesztés és gondozás egyéni foglalkozás, vagy legfeljebb hat gyermekből álló csoportfoglalkozás keretében valósítható meg.

A korai fejlesztés és gondozás keretében a gyermek állapotának, szükségleteinek, valamint a család terhelhetőségének függvényében a fejlesztési feladatok végrehajtásának időkerete

a) 0–3 éves kor között: legalább heti egy, legfeljebb heti négy óra,

b) 3–5 éves kor között legalább heti kettő, legfeljebb heti öt óra.

A heti időkeretet a szakértői bizottság állapítja meg. Az időkeretet a fejlesztést ellátó szakember a szakértői bizottság írásbeli egyetértésével módosíthatja. A fejlesztés a gyermek állapota alapján egyéni, vagy csoportfoglalkozáson,illetve vegyesen – egyéni és csoportfoglalkozáson – is történhet.

Intézményünkben 2007 óta működik a korai fejlesztés, koragyermekkori intervenció szakszolgálat.Ez az ellátási forma az élet korai időszakában nyújt egyénre szabott, a családi rendszert messzemenően figyelembe vevő, koordinált szolgáltatásokat a sérült vagy fejlődési zavar szempontjából veszélyeztetett gyerekeknek. Ez a korai időszak mind az idegrendszer érése, mind pedig a korai létfontosságú szociális kapcsolatok formálódása szempontjából alapvelő jelentőségű. A kora gyermekkori intervenció ezt az érzékeny időszakot használja ki, hogy megfelelő intervenciós eljárásokkal, pedagógiai-terápiás módszerekkel segítsék a kisgyermek fejlődési lehetőségeinek kibontakozását.

Már 2-3 hónapos kortól észre lehet venni azokat a jeleket, amelyek mindenképpen figyelmet érdemelnek. Ilyen lehet a lazább vagy feszesebb izomzat, a vizuálisfigyelemhiánya, azaz, ha a baba 2-3 hónaposkorábansemfixál, s követarcot, tárgyakat, ha nem jelez különböző hangingerekre, akár testének összerándulásával, akár odafordulással. De előfordulhat olyan esetis, hogy etetési nehézségek támadnak, vagynagyonnyugtalan, sírós a baba.

 

A korai fejlesztés lényege tehát, hogy a csecsemők,kisbabák vagy gyermekek minél hamarabb kapjanak állapotuknak megfelelő segítséget!
Ha ezt a legfogékonyabb időszakot nem használjuk ki, a gyermek sokkal nehezebben fog bizonyos képességeket megszerezni a későbbi időszakba és esetleg soha nem jut el arra a szintre, amit egyébként a benne rejlő képességek lehetővé tennének!Korai intervencióban, fejlesztésben – a habilitáció részeként – részesülhetnek a 0-(5) 6 éves korú, értelmi-, érzékszervi-, mozgás- és halmozottan sérült, valamint viselkedészavarral küzdő gyermekek. A korai intervenciós, fejlesztő, programok célja a sérült, fogyatékos kisgyermekeket nevelő családok segítése, a gyermek sérült vagy lassabban kialakuló készségeinek fejlesztése, a jobb életminőség és a szociális kapcsolatok támogatása.

Koragyermekkori intervenció szolgáltatásai:

  • A gyermek komplex vizsgálata, fejlődési szintjének felmérése
  • Gyógypedagógiai fejlesztés, tanácsadás
  • Mozgásfejlesztés
  • Pszichológiai segítségnyújtás
  • Logopédiai ellátás

Amennyiben Önnek és gyermekének segítségre van szüksége, keresse szakembereinket!

Mai névnap

2020, október 27 - 01:14, Szabina

Képgaléria

Mobil Alkalmazás